Filmproduksjon

Vi leverer også produksjon av reklame-,dokumentar- og annen oppdragsfilm, enten som totale produksjoner, eller alternativt kun foredling av eksisterende opptak frem til et funksjonelt sluttprodukt.
Vårt selskap forestår også filmopptak for profesjonell bruk – video eller film – og setter sammen opptaksteam for deres spesielle behov. I de fleste tilfeller har vi eget utstyr til disse oppdragene, som gjør oss fleksible hva angår utrykning og rask respons.

Nedenfor kan du se en reklamefilm vi har laget i forbindelse med UKEN her i Bergen.

Vi har jo selvsagt vår egen reklamefilm som har vært sendt på kino og lokal TV

LYDSPOR

MOBY Rock 2006 – Josefine Winter
Del 1

Del 3