Digitalisering

Beskrivelse8mm (før 1965)Super8 (fra 1965)16mm stum16mm lydfilm
Oppstart per rull70,-70,-550,-950,-
Digitalisering per minutt - til AVI59,-59,-110,-110,-
Evt tomspole per rull350,-350,-1200,-1200,-
Evt produksjon av DVD, start inklusiv medium450,-450,-450,-450,-
Evt produksjon av DVD, fra ferdig fil20,-20,-20,-20,-

Pathescope 9,5mm overføres etter nærmere avtale, be om pris.

Overføring/digitalisering fra VHS/Betamax/Video8/Digial8/DV/DVCAM til HD 5-10,- per min + 150,- v/original > 30min

Kjøp av harddisk/USB minne samt eventuell overføring til mp4 kommer i tillegg etter nærmere avtale.
Vi holder backup av levert materiale i minst 30 dager etter levering.